Tìm thấy 104 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Mô hình nền hành chính các nước Asean\ Lương trọng Yêm, Bùi thế Vĩnh

Tác giả: Lương, trọng Yêm | Bùi, thế Vĩnh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342 M450h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342 M450h.

2. Sự vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong họat động quản lý của nhà nước\ Nguyễn tiến Phồn

Tác giả: Nguyễn, tiến Phồn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320 S550v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320 S550v.

3. No common power: understanding international relations\ Robert J.^Lieber

Tác giả: Robert J.^Lieber.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Illinois: Scott, 1988Nhan đề dịch: Không có quyền lực chung : sự am hiểu các mối quan hệ quốc tế.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337 N400c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337 N400c.

4. Women and political power

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Genève: IPU, 1992Nhan đề dịch: Phụ nữ và quyền lực chính trị : tài liệu nghiên cưú về 150 Nghị viện tính đến 31-10-1991.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.082 W429e] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.082 W429e.

5. Government, politics and power in Australia

Ấn bản: xb.lần thứ 4Vật mang tin: book Book Xuất bản: Melbourne: Long man, 1990Nhan đề dịch: Quyền lực, chính trị và Chính phủ úc.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.994 G435e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.994 G435e.

6. Tìm hiểu về Nhà nước pháp quyền: Thông tin tổng thuật

Tác giả: Viện Nhà nước và pháp luật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 321.009 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 321.009 T310h.

7. Quyền trí Trung Hoa\ Lãnh Thành Kim, Ông Văn Tùng, Nguyễn Đắc Thành

Tác giả: Lãnh, Thành Kim | Nguyễn, Đắc Thành | Ông, Văn Tùng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.01 Qu603t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.01 Qu603t.

8. Histoire d'une gestion collective: le pouvoir partagé\ Daniel Verba

Tác giả: Daniel Verba.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Syros, 1999Nhan đề dịch: Lịch sử của chế độ lãnh đạo tập thể: việc phân chia quyền lực.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 370.19 H313t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 370.19 H313t.

9. Những ông chủ thực sự của thế giới: Sách tham khảo trong lực lượng công an nhân dân\ Luis M. Gonzalez-Mata, Nhóm Thiên Bảo

Tác giả: Luis M. Gonzalez-Mata | Nhóm Thiên Bảo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337 Nh556ô] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337 Nh556ô.

10. Quyền lực và sức khỏe - Những điều chưa biết trong điện Kremli: Hồi ký\ Evgeny Chacốp, Trịnh Trang

Tác giả: Evgeny Chacốp | Trịnh Trang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động - xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 947.086 Qu603l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 947.086 Qu603l.

11. Bàn về tính hiệu quả: Trên cơ sở những tư tưởng của Lão Tử về chiến tranh, quyền lực và lời nói\ Francois Jullien

Tác giả: Jullien Francois | Hoàng, Ngọc Hiến [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 181.114 B105v] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 181.114 B105v.

12. Những quy định về hệ thống tổ chức bộ máy hành chính - nhà nước

Tác giả: Đào, Thanh Hải [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 Nh556q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 Nh556q.

13. Sự hạn chế quyền lực nhà nước\ Nguyễn Đăng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 321 S550h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 321 S550h.

14. Vận hành quyền lực ở điện Kremli: Chính trường nước Nga từ B.Eltsin đếnV. Putin.Sách tham khảo

Tác giả: Mlechin Leono.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.947 V121h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.947 V121h.

15. Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam

Tác giả: Phạm Bính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.29 C460c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352.29 C460c.

16. 10 người đàn bà đứng sau quyền lực

Tác giả: Tuyết Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động - xã hội, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 920.22 M558n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 920.22 M558n.

17. Cẩm nang kinh doanh Harvard: Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658 C120n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658 C120n.

18. Power: Quyền lực :Quan điểm cơ bản:A radical view

Tác giả: Lukes, Stiven.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320 P435e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320 P435e.

19. Chế ước quyền lực nhà nước

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.4 Ch250ư] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.4 Ch250ư.

20. Một số vấn đề về tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước: Sách tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 M458s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 M458s.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L