Tìm thấy 27 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp phép và thu hồi giấy phép trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 Nh556q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 Nh556q.

2. Vụ đòi nhà ở 114 phố Húê, Hà Nội - UBND thành phố chỉ đạo dừng cưàng chế\ Hà Anh

Tác giả: Hà Anh.

Nguồn bài trích: Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

3. Quyết định hành chính quy phạm của cơ quan hành chính nhà nước - Một số khía cạnh lý luận và thực tiễn pháp luật

Tác giả: Phạm, Hồng Thái.

Nguồn bài trích: Luật họcVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

4. Phải hạn chế tối đa việc kéo dài thời hạn ban hành quyết định hành chính

Tác giả: Thục Quyên.

Nguồn bài trích: Pháp luật Việt NamVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

5. Sẽ có chuẩn mực trong ban hành quyết định hành chính

Tác giả: Hoàng Thư.

Nguồn bài trích: Pháp luật Việt NamVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

6. Bàn về tên gọi "Luật ban hành quyết định hành chính"

Tác giả: Trần, Thị Hương Quế.

Nguồn bài trích: Quản lý nhà nướcVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

7. Mối quan hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính

Tác giả: Bùi, Thị Đào.

Nguồn bài trích: Luật họcVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

8. Bàn về khái niệm quyết định hành chính góp phần xây dựng dự thảo luật ban hành quyết định hành chính

Tác giả: Trần, Thị Hiền.

Nguồn bài trích: Nghề luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

9. Dự án Luật ban hành quyết định hành chính - mục tiêu và những định hướng cơ bản

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Thoa | Dương, Thị Bình.

Nguồn bài trích: Dân chủ & Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

10. Đánh giá tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tác giả: Trần, Văn Sơn.

Nguồn bài trích: Dân chủ & Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

11. Bảo đảm tính công bằng trong ban hành quyết định hành chính

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân.

Nguồn bài trích: Dân chủ & Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

12. Một số vấn đề về quy trình gia hạn, thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính

Tác giả: Nguyễn, Phước Thọ.

Nguồn bài trích: Dân chủ & Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

13. Kinh nghiệm Cộng hòa Pháp về ban hành quyết định hành chính

Tác giả: Nguyễn, Thị Hạnh.

Nguồn bài trích: Dân chủ & Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

14. Kinh nghiệp pháp luật về ban hành quyết định hành chính của Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc

Tác giả: Phạm, Hồng Quang.

Nguồn bài trích: Dân chủ & Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

15. Bàn về thời hiệu khởi kiện và thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh từ một vụ án hành chính

Tác giả: Bùi, Thị Nghĩa.

Nguồn bài trích: Tòa án nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

16. Bàn về một số vấn đề trong Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính / Hoàng Ngọc Hải

Tác giả: Hoàng, Ngọc Hải.

Nguồn bài trích: Dân chủ & Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

17. Bàn về một số vấn đề trong Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính / Hoàng Ngọc Hải

Tác giả: Hoàng, Ngọc Hải.

Nguồn bài trích: Dân chủ & Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

18. Thi hành các bản án, quyết định hành chính ở TP.Hồ Chí Minh - Những khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị / Hồ Quân Chính

Tác giả: Hồ, Quân Chính.

Nguồn bài trích: Dân chủ & Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

19. Quyết định hành chính của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ - Một số khía cạnh lí luận và pháp luật / Phạm Hồng Thái

Tác giả: Phạm, Hồng Thái.

Nguồn bài trích: Luật họcVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

20. Bàn về quyết định hành chính đối tượng xét xử của vụ án hành chính / Nguyễn Thị Hà

Tác giả: Nguyễn, Thị Hà.

Nguồn bài trích: Kiểm sátVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L