Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp / Tạp chí Kiểm sát

Tác giả: Tạp chí Kiểm sát.

Nguồn bài trích: Kiểm sátVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

2. Đại biểu quốc hội khóa XIV 2016 - 2021

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2017Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 Đ103b] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 328.597 Đ103b.

3. Kỷ yếu kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y.

4. Kỷ yếu kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y.

5. Kỷ yếu kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y.

6. Kỷ yếu kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y.

7. Kỷ yếu kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y.

8. Kỷ yếu kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L