Tìm thấy 252 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Pháp lệnh sửa đổi một số điều của pháp lệnh phòng chống lụt, bão: Pháp lệnh đã được UBTVQHKX thông qua ngày 24-8-2000

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0534 Ph109l] (15). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0534 Ph109l.

2. Hội thảo Pháp-Việt đấu tranh phòng chống ma túy: Khía cạnh pháp lý, kỹ thuật nghiệp vụ cảnh sát và hải quan, biện pháp y tế và xã hội

Tác giả: Nhà pháp luật Việt-Pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.02 H452t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.02 H452t.

3. Quy định pháp luật về phòng chống thiên tai: Dùng cho cấp cơ sở

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0534 Qu600đ] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0534 Qu600đ.

4. Pháp lệnh phòng chống lụt bão: đã được sửa đổi bổ sung năm 2000

Ấn bản: tái bản có bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0534 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0534 Ph109l.

5. Luật phòng chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.027 L504p] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.027 L504p.

6. Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005: Sách tham khảo\ Đinh Văn Minh

Tác giả: Đinh, Văn Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.0232 M458s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.0232 M458s.

7. Những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.0232 Nh556n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.0232 Nh556n.

8. Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0443 L504p] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0443 L504p.

9. Giới thiệu Luật phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.043 Gi-462t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.043 Gi-462t.

10. Luật phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.0232 L504p] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.0232 L504p.

11. Quy định mới về bảo đảm hiệu quả trong phòng, chống cháy nổ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.05 Qu600đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.05 Qu600đ.

12. Văn bản mới hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 V115b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 V115b.

13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 L504s] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 L504s.

14. Tìm hiểu nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.05 T310h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.05 T310h.

15. Chế độ trách nhiệm đối với lãnh đạo và cán bộ công chức đơn vị hành chính sự nghiệp trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống lạm phát

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.132 Ch250đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.132 Ch250đ.

16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.0277 L504s] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.0277 L504s.

17. Luật phòng, chống ma tuý năm 2000: Sửa đổi, bổ sung năm 2008

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.027 L504p] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.027 L504p.

18. Hỏi - Đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tác giả: Bích Loan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.023 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.023 H428đ.

19. Sổ tay phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Tác giả: Phạm, Ngọc Cường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hải Phòng: NXB. Hải Phòng, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.4 S450t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 363.4 S450t.

20. Khó khăn giải quyết bài toán phòng và chống tham nhũng

Tác giả: Tập, thể tác giả.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 353.46 Kh400k] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 353.46 Kh400k.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L