Tìm thấy 17 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hệ thống chính trị cấp cơ sở và dân chủ hóa đời sống xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số: Các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.9597 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.9597 H250t.

2. Phát triển kinh tế hàng hóa trong nông thôn các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam thực trạng và giải pháp: Sách tham khảo\ Tô Đức Hạnh, Phạm Văn Linh

Tác giả: Tô, Đức Hạnh | Phạm, Văn Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.412 Ph110t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.412 Ph110t.

3. Vùng núi phía Bắc Việt Nam - Một số vấn đề về môi trường và kinh tế xã hội: Sách tham khảo\ Lê Trọng Cúc, Lê Trọng Cúc, Đào Trọng Hưng, Phan Anh Đào

Tác giả: Đào, Trọng Hưng | Lê, Trọng Cúc | Phan, Anh Đào | Đại học Quốc gia Hà nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.7 V513n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 363.7 V513n.

4. Quan và lại ở miền bắc Việt Nam một bộ máy hành chính trước thử thách\ Emmanuel Poisson

Tác giả: Poisson Emmanuel.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.4597 Qu105v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.4597 Qu105v.

5. Dặm dài đất nước: Những vùng đất con người tâm thức người Việt. tập 1

Tác giả: Trần, Quốc Vượng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Huế: NXB. Thuận Hoá, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 D114d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 D114d.

6. Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

Tác giả: Nguyễn, Xuân Tú.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 H125p] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 H125p.

7. Công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn hiện nay

Tác giả: Trần, Minh Quế.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.13 C455t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352.13 C455t.

8. Văn hoá ẩm thực Việt Nam: Các món ăn miền Bắc\ Mai Khôi

Tác giả: Mai Khôi [biên khảo].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 394.12 V115h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 394.12 V115h.

9. Thử phân tích những nguyên nhân được mùa: Qua vụ lúa đông xuân ở miền bắc\ Trần Hưng

Tác giả: Trần Hưng.

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

10. Ai là người hô hào ném bom miền Bắc trở lại thời đồ đá

Nguồn bài trích: SGGP t.bảyVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

11. Đánh giá sử dụng bền vững đất ngập triều phía Bắc Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Trần Đình Lân ch.b, Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Đắc Vệ

Tác giả: Trần, Đình Lân [chủ biên] | Đỗ, Thị Thu Hương | Nguyễn, Đắc Vệ.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 333.918 Đ107g] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 333.918 Đ107g.

12. Ứng dụng mô hình ma trận BCG tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc / Vũ Đức Lợi

Tác giả: Vũ, Đức Lợi.

Nguồn bài trích: Kinh tế và Dự báoVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

13. Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam : Nghiên cứu tại vùng miền núi phía Bắc / Lý Hành Sơn, Trần Thị Mai Lan đồng chủ biên

Tác giả: Lý Hành Sơn | Trần Thị Mai Lan [Đồng chủ biên ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2017Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.8009 Qu105h] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 305.8009 Qu105h.

14. Một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam / Dương Thanh Nghị. Chủ biên ...[và những người khác]

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Khoa học tự nhiên và Công nghệ , 2018Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.7380 M458s] (3). Kho tài liệu: 363.7380 M458s.

15. Cẩm nang du lịch - Việt Nam non sông gấm vóc Miền Bắc / Phạm Hương, Võ Văn Thành

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2019Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 915.97 C120n] (3). Kho tài liệu: 915.97 C120n.

16. Làng xã của người An Nam ở Bắc kỳ / Paul Ory; Phạm Văn Tuân dịch

Tác giả: Ory, Paul.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.703 L106x] (3). Kho tài liệu: 959.703 L106x.

17. Cách chúng tôi làm: Chương trình bí mật xâm nhập miền Bắc Việt Nam 1961 - 1964 /

Tác giả: Thomas L. Ahern, Jr.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 C102c] (3). Kho tài liệu: 959.7043 C102c.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L