Tìm thấy 2270 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tìm hiểu chế độ kinh tế trong Hiến pháp: Chế độ kinh tế trong Hiến pháp tư bản chủ nghĩa và Hiến pháp Việt nam\ Hoàng Hà, Ngô đăng Đức

Tác giả: Hoàng Hà | Ngô, đăng Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 T310h.

2. Mãi mãi là tình yêu: Tiểu thuyết Mỹ\ F.M. Stewart, Đỗ lê Châu, Tôn nữ hụê Chi, Nguyễn ánh Tuyết

Tác giả: F.M. Stewart | Đỗ, lê Châu | Nguyễn, ánh Tuyết | Tôn-nữ, hụê Chi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 M103m] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 M103m.

3. Tiếng sét xanh: Tiểu thuyết Mỹ\ Mc.N. Judith, Văn Hòa, Ngô Phan

Tác giả: Mc.N. Judith | Ngô Phan | Văn Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 T306s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 T306s.

4. Lịch sử nước Mỹ: Từ thời lập quốc đến thời hiện đại\ Nguyễn Nghị, Lê minh Đức

Tác giả: Nguyễn, Nghị | Lê, minh Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973 L302s.

5. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cưú nước thắng lợi và bài học: Lưu hành nội bộ\ Trần văn Quang,Lê Bằng,Hoàng Dũng,Trần Hạnh

Tác giả: Lê, Bằng | Hoàng, Dũng | Trần, Hạnh | Trần, văn Quang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 T455k] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 T455k.

6. Chế độ nhân sự các nước: Sách tham khảo

Tác giả: Ban tổ chức Chính phủ. Trung tâm nghiên cưú khoa học và thông tin.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Ch250đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Ch250đ.

7. Muốn làm gì tôi thì làm: Tiểu thuyết\ Joyce Carol Oates, Vũ Đình Bình

Tác giả: Joyce Carol Oates | Vũ, Đình Bình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 M517l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 M517l.

8. Phân tích so sánh hai hệ thống pháp luật: Mỹ và Pháp: thông tin chuyên đề\ Hoàng Thế Liên, Lê Khắc Hải, Đinh Thị Bích Hà

Tác giả: Hoàng, Thế Liên | Đinh, Thị Bích Hà | Lê, Khắc Hải | Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.73 Ph121t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.73 Ph121t.

9. Kinh tế thế giới: đặc điểm và triển vọng\ Kim Ngọc

Tác giả: Kim Ngọc | Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 K312t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 K312t.

10. Kinh doanh hiện đại\ David J. Rachaman, Michael H. Mescon, Nguyễn Trọng Thể

Tác giả: David J. Rachaman | Michael H. Mescon | Nguyễn, Trọng Thể.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1995Nhan đề dịch: Business today.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.4 K312d] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.4 K312d.

11. Sáng tạo lại chính phủ - Tinh thần kinh doanh sẽ làm biến đổi khu vực công ra sao: Tài liệu tham khảo nội bộ\ David Osborne, Ted Gaebler

Tác giả: David Osborne | Ted Gaebler.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.973 S106t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.973 S106t.

12. Câu lạc bộ thượng lưu: Tiểu thuyết\ Katherine Stone, Anh Thư

Tác giả: Katherine Stone | Anh Thư.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 C125l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 C125l.

13. Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam: Sách tham khảo\ Robert S. McNaMaRa, Sơn Thành Thuỷ, Hồ chính Hạnh, Huy Bình, Thu Thủy, , ...

Tác giả: Robert S. McNaMaRa | Hồ, chính Hạnh | Huy Bình | Minh Nga | Sơn, Thành Thuỷ | Thu Thủy.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355 Nh311l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355 Nh311l.

14. Hoa kỳ những hướng chính sách quan trọng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Nhan đề dịch: The major trends of the us policy.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.973 H401k] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.973 H401k.

15. Sốc văn hóa Mỹ: Sách tham khảo\ Esther Wanning, Nguyễn hạnh Dung, Bùi đức Thược

Tác giả: Esther Wanning | Bùi, đức Thược | Nguyễn, hạnh Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 S451v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 S451v.

16. Hồ sơ văn hóa Mỹ\ Hưũ Ngọc

Tác giả: Hưũ Ngọc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1995Nhan đề dịch: A file on American culture.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.0973 H450s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.0973 H450s.

17. Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam\ Đào Trí úc

Tác giả: Đào, Trí úc | Viện nghiên cưú nhà nước và pháp luật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364 T452p] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364 T452p.

18. Sổ tay luật thương mại chủ yếu của Hoa kỳ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Nhan đề dịch: Handbook on major united states trade laws.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 S450t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 S450t.

19. Mỹ học Mác-Lê nin\ Vũ minh Tâm

Tác giả: Vũ, minh Tâm.

Ấn bản: In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.43 M600h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.43 M600h.

20. Mỹ thay đổi lớn chiến lược toàn cầu: Sách tham khảo\ Lý thực Cốc, Lê quang Lâm

Tác giả: Lý, thực Cốc | Lê, quang Lâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.73 M600t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.73 M600t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L