Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 L504b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 L504b.

2. Những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường năm 2005

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 Nh556n] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 Nh556n.

3. Luật bảo vệ môi trường năm 2005 và nghị định hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 L504b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 L504b.

4. Luật bảo vệ môi trường năm 2005 và Nghị định hướng dẫn thi hành\ tái bản có bổ sung

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 L504b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 L504b.

5. Quy định mới hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2005

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 Qu600đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 Qu600đ.

6. Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 L504b] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 L504b.

7. RIO+5 và Luật Bảo vệ môi trường+3,5\ Lê Quý An

Tác giả: Lê, Quý An.

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

8. Chấm dứt sự vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm với môi trường: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường

Tác giả: Mạnh Quân.

Nguồn bài trích: Thanh niênVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

9. Các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Tác giả: Đào, Mộng Điệp.

Nguồn bài trích: Nhà nước và Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

10. Luật bảo vệ môi trường - Nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp, xử lý khắc phục hậu quả / Quý Lâm (Hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2018Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0465 L504b] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 344.0465 L504b.

11. Luật bảo vệ môi trường (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2018) /

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia ; 2019Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.597 L504B] (3). Kho tài liệu: 344.597 L504B.

12. Luật bảo vệ môi trường /

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia ; 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.597 L504b] (5). Kho tài liệu: 344.597 L504b.

13. Luật bảo vệ môi trường - Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường //

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động ; 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.597 L504B] (3). Kho tài liệu: 344.597 L504B.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L