Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Chiến đấu trong vòng vây: Hồi ức\ Võ nguyên Giáp, Hưũ Mai

Tác giả: Võ, nguyên Giáp | Hưũ, Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Ch305đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Ch305đ.

2. Vừa đi đường vừa kể chuyện: Những mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ\ T. Lan

Tác giả: T. Lan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 V551đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 V551đ.

3. Trường-Chinh và cách mạng Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2092 Tr561c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2092 Tr561c.

4. Trần Quốc Hương người thầy của những nhà tình báo: ký\ Nguyễn Thị Ngọc Hải

Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hải.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.12 Tr121q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.12 Tr121q.

5. Nhà tù Côn Đảo - Nhà lao Phú Quốc

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 365.6 Nh100t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 365.6 Nh100t.

6. Khúc bi tráng của vị tướng đầu tiên

Tác giả: Mạnh Việt.

Nguồn bài trích: Tiền PhongVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

7. Đồng chí Hoàng Văn Thụ, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất của Đảng

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

8. Tháng 8-1945 ở Viêng Chăn

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

9. Tổ tiên ta giữ nước - Một số chiến công hiển hách chống ngoại xâm

Tác giả: Phạm, Xanh.

Nguồn bài trích: Đại đoàn kếtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L