Tìm thấy 4154 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Xung quanh sự tích hoàng tử Lý Long Tường ở nước ngoài: Nhân kỷ niệm 1020 năm ngày sinh Lý Công Uẩn

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Bắc: Sở văn hóa thông tin - thể thao, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7023 X513q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7023 X513q.

2. Lịch sử thế giới\ Nguyễn hiến Lê, Thiên Giang

Tác giả: Nguyễn, hiến Lê | Thiên Giang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909 L302s] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909 L302s.

3. Kế sách giữ nước thời Lý-Trần\ Lê đình Sỹ, Nguyễn danh Phiệt

Tác giả: Lê, đình Sỹ | Nguyễn, danh Phiệt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.702 K250s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.702 K250s.

4. Quốc triều hương khoa lục\ Cao xuân Dục, Cao tự Thanh, Nguyễn thuý Nga, Nguyễn thị Lâm

Tác giả: Cao, xuân Dục | Cao, tự Thanh | Nguyễn, thị Lâm | Nguyễn, thuý Nga.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 370.9597 Qu451t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 370.9597 Qu451t.

5. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cưú nước thắng lợi và bài học: Lưu hành nội bộ\ Trần văn Quang,Lê Bằng,Hoàng Dũng,Trần Hạnh

Tác giả: Lê, Bằng | Hoàng, Dũng | Trần, Hạnh | Trần, văn Quang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 T455k] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 T455k.

6. Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt nam\ Nguyễn phan Quang, Phan đăng Thanh, Trương thị Hòa

Tác giả: Nguyễn, phan Quang | Phan, đăng Thanh | Trương, thị Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 M126v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 M126v.

7. Những chặng đường lịch sử\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 Nh556c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 Nh556c.

8. Lịch sử tư tưởng kinh tế: Lưu hành nội bộ\ Mai Quế Anh, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Thanh

Tác giả: Mai, Quế Anh | Nguyễn, Ngọc Thanh | Phạm, Văn Chiến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.15 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.15 L302s.

9. Triết học phương tây hiện đại. T.4\ Lưu Phóng Đồng, Phạm Đình Cầu

Tác giả: Lưu, Phóng Đồng | Phạm, Đình Cầu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 190 Tr308h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 190 Tr308h.

10. Tuyên truyền 1995

Tác giả: Ban tư tưởng văn hóa trung ương. Vụ tuyên truyền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T527t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T527t.

11. Lịch sử Việt nam T.1: Thời nguyên Thuỷ đến thế kỷ X

Ấn bản: In lần thứ ba có bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 L302s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 L302s.

12. Lịch sử phát triển văn hóa-văn minh nhân loại\ Nguyễn Văn Lương

Tác giả: Nguyễn, Văn Lương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909.0982 L302s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909.0982 L302s.

13. Sử học ở Trung Quốc: Quyết định luận lịch sử và thuyết chủ thể lựa chọn. Quách Mạt Nhược và sử học mác xít Trung Quốc. Sử học ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện thông tin KHXH.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 S550h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 S550h.

14. Hà nội qua những năm tháng\ Nguyễn Vinh Phúc

Tác giả: Nguyễn, Vinh Phúc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.731 H100n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.731 H100n.

15. Cuộc tranh chấp Việt - Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Lưu hành nội bộ\ Lưu văn Lợi

Tác giả: Lưu, văn Lợi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 C514t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 C514t.

16. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: Chương trình cao cấp. Tái bản có bổ sung

Tác giả: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 L302s] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 L302s.

17. Vua chúa Việt Nam: Triều đại, đời vua chúa, miếu hiệu, niên hiệu\ Bùi Thiết

Tác giả: Bùi, Thiết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7092 V501c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7092 V501c.

18. Brunei (Negara Brunei Darussalam) đất nước đang vươn mình\ Dương lan Hải

Tác giả: Dương, lan Hải.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.55 Br512e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.55 Br512e.

19. Inđônêxia những chặng đường lịch sử\ Ngô văn Doanh

Tác giả: Ngô, văn Doanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.8 I-311đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.8 I-311đ.

20. Quyền lực thứ tư và bốn đời tổng bí thư (Từ Brêgiơnép đến Goócbachốp trên báo Pravđa): Sách tham khảo\ Vichto Apphanaxep, Nguyễn tấn Việt, Hồ quý Truyện, Vũ văn Vạch

Tác giả: Vichto Apphanaxep | Hồ, quý Truyện | Nguyễn, tấn Việt | Vũ, văn Vạch.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.257 Qu603l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.257 Qu603l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L