Tìm thấy 50 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ: Pháp lệnh này đã được UBTVQHK9 thông qua ngày 25-06-1996, và có hiệu lực từ ngày 1-1-1997

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXNCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.7 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 363.7 Ph109l.

2. Bàn về kiểm kê, kiểm soát\ V.I Lênin,Đỗ Thế Tùng

Tác giả: V.I Lênin | Đỗ, Thế Tùng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.8 B105v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352.8 B105v.

3. Các văn bản pháp luật hiện hành về an toàn và kiểm soát bức xạ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 C101v.

4. Các văn bản pháp luật hiện hành về an toàn và kiểm soát bức xạ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 C101v.

5. Hướng dẫn thực hiện kiểm soát chi dành cho các đơn vị có giao dịch với kho bạc nhà nước: Hệ thống biểu mẫu, chứng từ kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tập 1

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.034 H561d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.034 H561d.

6. Hướng dẫn thực hiện kiểm soát chi dành cho các đơn vị có giao dịch với Kho bạc nhà nước: Các quy định về kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Tập 2

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.034 H561d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.034 H561d.

7. Hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề kiểm toán viên quan tâm: sách chuyên khảo\ Ngô Thế Chi, Phạm Tiến Hưng chủ biên

Tác giả: Ngô, Thế Chi [chủ biên] | Phạm, Tiến Hưng [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2014Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658 H250t.

8. Xóa nốt những kiểu cấm chợ, ngăn sông trá hình: Phóng sự điều tra

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

9. Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị: Chấm dứt việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

10. Làm luật trên mỗi cung đường: Tình trạng tuỳ tiện dừng xe để kiểm tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A\ Đào Hùng; Thanh Hải

Tác giả: Đào, Hùng | Thanh Hải.

Nguồn bài trích: Đ.sống & P.luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

11. Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp: Không thể thiếu những quy định kiểm soát quyền lực

Nguồn bài trích: Thanh niênVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

12. Kiểm soát quyền lực Nhà nước bằng hệ thống Viện Kiểm sát ở Việt Nam trong bối cảnh sửa đổi hiến pháp hiện nay

Tác giả: Lê, Văn Cảm.

Nguồn bài trích: Kiểm sátVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

13. Cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước và một số kiến giải lập hiến trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam

Tác giả: Lê, Văn Cảm | Vũ, Văn Huân.

Nguồn bài trích: Nhà nước & pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

14. Hiến pháp phải là bản văn kiểm soát quyền lực Nhà nước

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Nguồn bài trích: Kiểm sátVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

15. Quốc hội tiếp tục thảo luận về sửa đổi Hiến pháp:; Đề xuất các cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền công dân

Tác giả: Bảo Cẩm.

Nguồn bài trích: Thanh niênVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

16. Quốc hội cần kiểm soát hoạt động tư pháp

Tác giả: Đinh, Anh Tuấn.

Nguồn bài trích: Tiền phongVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

17. "Hoa mắt" vì thẻ xanh

Tác giả: Lê Anh.

Nguồn bài trích: Đại đoàn kếtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

18. Kiểm soát quyền lực Nhà nước để tránh lạm quyền

Tác giả: Trần, Ngọc Đường.

Nguồn bài trích: Tiền phongVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

19. Kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

Tác giả: Trần, Thị Hiền.

Nguồn bài trích: Nhân dân c.tuầnVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

20. Kiểm soát quyền lực để chống lạm dụng

Nguồn bài trích: Tiền phongVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L