Tìm thấy 108 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Trung Quốc gia nhập WTO và tác động đối với Đông Nam á\ Đỗ Tiến Sâm, Lê Văn Sang

Tác giả: Đỗ, Tiến Sâm | Lê, Văn Sang | Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 Tr513q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 Tr513q.

2. Giải pháp xây dựng gia cấp công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI: Kỷ yếu hội thảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.562 Gi-103p] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.562 Gi-103p.

3. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 22-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản: Kỷ yếu hội nghị báo chí, xuất bản toàn quốc tháng 10-2001

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 070.5 T307t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 070.5 T307t.

4. Chính sách tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập: Kỷ yếu hội thảo khoa học Việt - Trung

Tác giả: Học viện Tài chính Việt Nam. Viện Khoa học Tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332 Ch312s] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332 Ch312s.

5. Nhìn lại năm đầu tiên thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (Hà nội 21/3/2003): Kỷ yếu hội thảo - Lưu hành nội bộ

Tác giả: Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337.073 Nh311l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337.073 Nh311l.

6. Kỷ yếu kết quả nghiên cưú chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ năm 2000

Tác giả: Viện Nghiên cưú chiến lược và chính sách KH&CN.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học kỹ thuật, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 609.597 K600y] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 609.597 K600y.

7. Một số vấn đề tài chính trong quá trình chuyển đổi và hội nhập - Lý luận và thực tiễn: Kỷ yếu khoa học

Tác giả: Học viện Tài chính. Viện Khoa học Tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332 M458s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332 M458s.

8. 3/4 thế kỷ Công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.88 B100p] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.88 B100p.

9. Doanh nghiệp và việc làm hoàn thiện môi trường pháp lý kinh doanh: Kỷ yếu dự án hỗ trợ xây dựng và thực hiện pháp luật kinh doanh tại Việt Nam

Tác giả: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 D408n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 D408n.

10. Tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Truyền thống và triển vọng: Kỷ yếu hội thảo khoa học\ Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.597 T312h] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.597 T312h.

11. Kỷ yếu hội thảo về công tác điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan của Quốc hội\ Văn phòng Quốc hội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 K600y.

12. Kỷ yếu về hoạt động của Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội năm 2004

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 K600y.

13. Kỷ yếu Hội thảo về tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội: Tại Nha trang từ 29/6--1/7/2004\ Văn phòng Quốc hội Việt Nam

Tác giả: Văn phòng Quốc hội Việt Nam | Văn phòng Quốc hội Thụy Điển.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Xí nghiệp in TTTT Bộ thương mại, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.05 K600y] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.05 K600y.

14. Kỷ yếu hội thảo "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương": Tại Đà Nẵng từ 17 đến 18 tháng 6 năm 2002\ Văn phòng Quốc hội

Tác giả: Văn phòng Quốc hội Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Xưởng in Mỹ thuật, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.09 K600y] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.09 K600y.

15. Kỷ yếu Hội thảo giao lưu công tác lần thứ nhất giữa VPQH nước CHXHCN Việt Nam và VPQH nước CHDCND Lào: Thanh Hoá, 5-9/8/2004\ Văn phòng Quốc hội

Tác giả: Văn phòng Quốc hội Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: XN In Giao thông, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 K600y.

16. Kỷ yếu hội thảo về vai trò của cơ quan nghiên cứu trong hoạt động của các nghị viện thành viên AIPO\ Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học

Tác giả: Văn phòng Quốc hội. Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học | Viện Friedrich Ebert Stiftung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328 K600y] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328 K600y.

17. Kỷ yếu Gặp mặt kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Đại biểu Quốc hội khoá I (6/1/1946- 6/1/2001): Tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà nội\ Văn phòng Quốc hội

Tác giả: Văn phòng Quốc hội Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 758 K600y] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 758 K600y.

18. Kỷ yếu Hội thảo nâng cao năng lực và hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân: Tại thành phố Hải Phòng từ ngày 23 đến 25/4/2001\ Văn phòng Quốc hội

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.09 K600y] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.09 K600y.

19. Kỷ yếu hội thảo đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp: Tại Tp Hồ Chí Minh, từ ngày 06 đến 08/8/2001\ Văn phòng Quốc hội

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.09 K600y] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.09 K600y.

20. Kỷ yếu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khoá X (1997- 2002)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: An Giang: k.nxb, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.9597 K600y] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.9597 K600y.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L