Tìm thấy 231 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thời gian và nhân chứng: Hồi ức của các nhà báo\ Hà Minh Đức

Tác giả: Hà, Minh Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 Th462g] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 Th462g.

2. Những vấn đề chủ yếu của tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố: Khóa V nhiệm kỳ 1989-1994

Tác giả: Hội đồng nhân dân tp. Hải phòng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hải Phòng: k.nxb, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.042 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.042 Nh556v.

3. Luật hàng không dân dụng Việt Nam: Luật này đã được sửa đổi bổ sung theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam do QHK9, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20-04-1995

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.097 L504h] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.097 L504h.

4. Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và đoàn Đại biểu Quốc hội. Qui chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Quy chế hoạt động của Hội đồng Dân tộc. Qui chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội: Các quy chế đã được QHKIX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 7-7-1993

Tác giả: Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.05 Qu600c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.05 Qu600c.

5. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Cơ sở pháp lý - hiện trạng - cơ hội - triển vọng\ Nguyễn anh Tuấn, Phan hưũ Thắng, Hoàng văn Huấn

Tác giả: Nguyễn, anh Tuấn | Hoàng, văn Huấn | Phan, hưũ Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.67 Đ125t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.67 Đ125t.

6. Tìm hiểu các tội xâm phạm hoạt động tư pháp\ Trần Minh Hưởng, Đặng Thu Hiền

Tác giả: Trần, Minh Hưởng | Đặng, Thu Hiền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 T310h.

7. Báo cáo kết quả cuộc thăm dò dư luận xã hội về hoạt động của Quốc hội khóa IX: Mật

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

8. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực ngân sách nhà nước: Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

9. Tiềm lực và vai trò khoa học - công nghệ Việt Nam\ Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật Tp.HCM. Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật VN

Tác giả: Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật VN. Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật TpHCM.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 609.597 T304l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 609.597 T304l.

10. Kỷ yếu Hội thảo về tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội: Tại Nha trang từ 29/6--1/7/2004\ Văn phòng Quốc hội Việt Nam

Tác giả: Văn phòng Quốc hội Việt Nam | Văn phòng Quốc hội Thụy Điển.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Xí nghiệp in TTTT Bộ thương mại, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.05 K600y] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.05 K600y.

11. Kỷ yếu hội thảo đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp: Tại Tp Hồ Chí Minh, từ ngày 06 đến 08/8/2001\ Văn phòng Quốc hội

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.09 K600y] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.09 K600y.

12. Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra\ Lê Hữu Thể chủ biên, Đỗ Văn Dương, Nông Xuân Trường

Tác giả: Lê, Hữu Thể [chủ biên] | Đỗ, Văn Dương [biên soạn] | Nông, Xuân Trường [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.597 Th552h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.597 Th552h.

13. Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp. tập 3

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 T450c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 T450c.

14. Quy trình thủ tục trong hoạt động của Quốc hội\ Ban Công tác lập pháp

Tác giả: Ban Công tác lập pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 Qu600t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 Qu600t.

15. Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội\ Văn phòng Quốc hội

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.05 H250t] (8). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.05 H250t.

16. Les métiers de la solidarité internationale (Các nghề phục vụ tình đoàn kết quốc tế): Guide\ Veronique Hordan

Tác giả: Hordan Veronique.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Harmattan, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 323.1 M207-i] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 323.1 M207-i.

17. Tìm hiểu về tổ chức và quy chế hoạt động của hội đồng nhân dân\ Trọng Toàn

Tác giả: Trọng Toàn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.09 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.09 T310h.

18. Tìm hiểu nội dung Luật hoạt động chữ thập đỏ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0321 T310h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0321 T310h.

19. The polities of London: Đời sống chính trị ở London: Quản lý một thành phố không thể kiểm soát:Governing an ungovernable City

Tác giả: Travers,Tony.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.02 P428-i] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.02 P428-i.

20. Luật hoạt động chữ thập đỏ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0321 L504h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0321 L504h.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L