Tìm thấy 217 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Xung quanh sự tích hoàng tử Lý Long Tường ở nước ngoài: Nhân kỷ niệm 1020 năm ngày sinh Lý Công Uẩn

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Bắc: Sở văn hóa thông tin - thể thao, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7023 X513q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7023 X513q.

2. Kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước của Đài loan, Malaisia và Nam Triều tiên

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.951 K312n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.951 K312n.

3. Tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới: Tài liệu tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.01 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.01 T310h.

4. Kinh nghiệm kế hoạch hóa và quản lý ở Hàn quốc: Sách tham khảo

Tác giả: Uỷ ban kế hoạch nhà nước.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.952 K312n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.952 K312n.

5. Korean Culture: Legacies and Lore\ Lee Kyong-Hee

Tác giả: Lee Kyong-Hee.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Seoul: The Korea Herald, 1993Nhan đề dịch: Nền văn hóa Triều tiên : Di sản và tri thức.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.9 K434e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.9 K434e.

6. Introduction to Korean history and culture\ Andrew C. Nahm

Tác giả: Andrew C. Nahm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Seoul: Hollym, 1993Nhan đề dịch: Giới thiệu về nền văn hóa và lịch sử Triều tiên.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 915.19 I-311t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 915.19 I-311t.

7. Korea's economic development\ Park Un-Tae

Tác giả: Park Un-Tae.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Seoul: Kyung Yeon, 1993Nhan đề dịch: Sự phát triển kinh tế Triều tiên.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 K434e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 K434e.

8. Statutes of the National Assembly

Tác giả: The National Assembly Republic of Korea.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Korea, 1992Nhan đề dịch: Các đạo luật của Quốc hội.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 St110u] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 St110u.

9. Global Television and Politics of the Seoul Olympics\ James F. Larson, Heung Soo Park

Tác giả: James F. Larson | Heung Soo Park.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: California: Westview, 1993Nhan đề dịch: Truyền hình toàn cầu và hoạt động chính trị của Olimpic Seoul.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 070.4 Gl418a] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 070.4 Gl418a.

10. East Asian Dynamism: Growth, Order and Security in the Pacific Region\ Steve Chan

Tác giả: Steve Chan.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Colorado: Westview, 1990Nhan đề dịch: Sự năng động Đông á: Sự tăng trưởng, Trật tự và an ninh ở vùng Thái Bình Dương.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.95 E200s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.95 E200s.

11. Bốn con rồng nhỏ. Trào lưu công nghiệp ở đông á\ Ezra F. Vogel, Huỳnh văn Thanh, Phạm viêm Phương

Tác giả: Ezra F. Vogel | Huỳnh, văn Thanh | Phạm, viêm Phương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.95 B454c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.95 B454c.

12. Bí quyết cất cánh của bốn con rồng nhỏ\ Nguỵ Kiệt, Hạ Diệu, Nguyễn Huy Quý

Tác giả: Nguỵ Kiệt | Hạ Diệu | Nguyễn, Huy Quý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.95 B300q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.95 B300q.

13. Người Việt Nam ở Triều Tiên và mối giao lưu văn hóa Việt - Triều trong lịch sử

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội khoa học lịch sử, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 Ng558v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 Ng558v.

14. Chính sách công nghiệp ở đông á

Tác giả: Trung tâm kinh tế châu á - Thái bình dương (VAPEC).

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.959 Ch312s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.959 Ch312s.

15. Tìm hiểu Hàn Quốc: Biên soạn theo tài liệu của Đại sứ quán Hàn Quốc ở Hà Nội và các công trình nghiên cưú khác\ Nguyễn Vĩnh Sơn

Tác giả: Nguyễn, Vĩnh Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: TTQG biên soạn từ điển, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 915.195 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 915.195 T310h.

16. Công nghiệp hóa và chiến lược tăng trưởng dựa trên xuất khẩu

Tác giả: Bộ kế hoạch và đầu tư. Viện chiến lược phát triển.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 C455n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 C455n.

17. Hiện tượng thần kỳ đông á - Các quan điểm khác nhau: Thông tin chuyên đề\ Nguyễn Thị Luyến

Tác giả: Nguyễn, Thị Luyến | Viện thông tin khoa học xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thông tin khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.5 H305t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.5 H305t.

18. Chính sách tiền tệ và sự điều tiết vĩ mô của ngân hàng Trung ương ở các nước tư bản phát triển\ Lê Vinh Danh

Tác giả: Lê, Vinh Danh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.11 Ch312s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.11 Ch312s.

19. Luật tiết kiệm tương hỗ và kinh doanh tài chính, Sắc lệnh thi hành và quy định hướng dẫn thi hành luật

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1990Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.03 L504t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.03 L504t.

20. Vận mệnh Thái Bình Dương nội cảnh châu á ngày nay: Sách tham khảo\ Robert Elegant, Huy Vũ, Nguyễn Trọng Chân, Huy Vũ, Nguyễn Văn Nùng, , ...

Tác giả: Robert Elegant | Huy Vũ | Nguyễn, Thị Khánh | Nguyễn, Trọng Chân | Nguyễn, Văn Nùng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 950.4 V121m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 950.4 V121m.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L