Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Cẩm nang bảo vệ sức khỏe phòng chống Covid - 19

Tác giả: Lữ, Thanh Long [Biên dịch ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Hà Nội , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 616.241 C120n] (3). Kho tài liệu: 616.241 C120n.

2. Những thói quen tốt bảo vệ sức khỏe trẻ em phòng chống Covid - 19

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Hà Nội , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 618.9224 Nh556t] (3). Kho tài liệu: 618.9224 Nh556t.

3. Covid - 19: Đại dịch đáng lẽ không bao giờ xảy ra và làm cách nào để ngăn chặn đại dịch kế tiếp / Debora Mackenzie; Trịnh Vĩnh dịch.

Tác giả: Mackenzie, Debora.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 614.592 C400v] (3). Kho tài liệu: 614.592 C400v.

4. Tương lai sau đại dịch Covid: Những kỳ vọng của một nhà tương lai học về những thay đổi, thách thức và cơ hội sau đại dịch Covid - 19 / Jason Schenker; Trịnh Vĩnh Lộc dịch.

Tác giả: Schenker, Jason.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 614.592 T561l] (3). Kho tài liệu: 614.592 T561l.

5. Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với y tế tại Việt Nam: Thực trạng, giải pháp chuyên môn và pháp lý / Nguyễn Lân Hiếu. Chủ biên

Tác giả: Nguyễn, Lân Hiếu PGS.TS.BS [Chủ biên ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 614.592 T101đ] (3). Kho tài liệu: 614.592 T101đ.

6. Covid-19 cuộc đại tái thiết / Klaus Schwab, Thierry Malleret; Lê Thị Hải Yến, Bùi Tài Kiên, Vũ thị Lanh. Biên dịch và hiệu đính

Tác giả: Schwab, Klaus.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 614.592 C400v] (3). Kho tài liệu: 614.592 C400v.

7. Thế giới hậu vắc xin Covid: Những rủi ro và cơ hội sau khi vắc xin covid - 19 được phổ biến rộng rãi / / Jason Shenker; Việt Anh, Quỳnh Chi, Thu Hà dịch.

Tác giả: Shenker, Jason.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 614.592 Th250g] (3). Kho tài liệu: 614.592 Th250g.

8. Vaxxers : Câu chuyện về cuộc đua phát triển vắc - xin chống covid - 19 của các nhà khoa học Oxford / Sarah Gilbert, Catherine Green; Thanh Loan, Hải Minh, Chí Dũng dịch.

Tác giả: Gilbert, Sarah.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 615.372 V101x] (3). Kho tài liệu: 615.372 V101x.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L