Tìm thấy 124 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tìm hiểu các ngành luật Việt Nam về luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật\ Nguyễn Thị Mai

Tác giả: Nguyễn, Thị Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 T310h.

2. Quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến về giáo dục pháp luật

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.597 Qu600đ] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.597 Qu600đ.

3. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác văn thư lưu trữ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.0662 C101v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.0662 C101v.

4. Hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản hành chính - kinh tế - lao động dân sự mới nhất

Tác giả: Hoàng Anh [tuyển chọn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 652 H561d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 652 H561d.

5. Hỏi đáp về bán hàng đa cấp\ Cục quản lý cạnh tranh

Tác giả: Cục quản lý cạnh tranh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 H428đ.

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 348.597 L504b] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 348.597 L504b.

7. Tăng cường cơ chế lấy ý kiến vì chất lượng của dự án luật: kiến nghị, chỉnh lý bổ sung dự thảo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tác giả: Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340 T116c] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 340 T116c.

8. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và lưu trữ đối với văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước

Tác giả: Lê, Hùng.

Vật mang tin: book Book Trạng thái: Không sẵn sàng

9. xin trở lại tên gọi Uỷ ban hành chính: Ngôn ngữ với cộng đồng\ Nguyễn Như Mai

Tác giả: Nguyễn, Như Mai.

Nguồn bài trích: K.học & đ.sốngVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

10. Lấy ý kiến của nhân dân trước khi ban hành văn bản pháp luật\ Nguyên Hạnh

Tác giả: Nguyên Hạnh.

Nguồn bài trích: Sài Gòn giải phóngVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

11. Khắc phục tình trạng ban hành văn bản pháp luật không khả thi

Nguồn bài trích: Lao độngVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

12. Luật khung hay luật chi tiết: Vấn đề & Suy ngẫm\ Nguyễn Sĩ Dũng

Tác giả: Nguyễn, Sĩ Dũng.

Nguồn bài trích: Pháp luật tp.HCMVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

13. Một số ý kiến xung quanh việc ban hành các VBQPPL của chính quyền địa phương\ Hiếu Hạnh

Tác giả: Hiếu Hạnh.

Nguồn bài trích: Pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

14. Hai đề nghị sửa đổi\ Trần Thanh Lê

Tác giả: Trần, Thanh Lê.

Nguồn bài trích: SGGPVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

15. Luật cho những người thực thi luật phải chuẩn xác\ Đình Chúc

Tác giả: Đình Chúc.

Nguồn bài trích: Lao độngVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

16. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND: Quy định rõ để dễ thực hiện\ Việt Phương

Tác giả: Việt Phương.

Nguồn bài trích: Quân đội nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

17. Không thực thi thì cũng bằng không: Vấn đề & suy ngẫm

Tác giả: Nguyễn, Sĩ Dũng.

Nguồn bài trích: Pháp luật tp.HCMVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

18. Hai bức xúc lớn về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Ban hành chậm, trái luật

Tác giả: Minh Giang.

Nguồn bài trích: Sài gòn giải phóngVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

19. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật... trái luật: Lần đầu tiên Quốc hội giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Nguồn bài trích: Sài gòn giải phóngVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

20. Quốc hội thực hiện giám sát việc ban hành VBQPPL

Tác giả: Ngọc Thạch | Lê, Hùng.

Nguồn bài trích: Nông nghiệp VNVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L