Tìm thấy 5 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt - Trung / Nguyễn Thị Phương Hoa. Chủ biên

Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Hoa TS [Chủ biên ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2018Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.095 M458s] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 363.095 M458s.

2. Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống : (Sách chuyên khảo) / Trịnh Tiến Việt

Tác giả: Trịnh, Tiến Việt PGS.TS [Chủ biên ].

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sung Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2019Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 Ph109l] (3). Kho tài liệu: 345.597 Ph109l.

3. Hợp tác an ninh phi truyền thống trên biển ở Đông Nam Á và gợi ý chính sách cho Việt Nam /

Tác giả: Võ, Xuân Vinh.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2019Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.2860 H466t] (3). Kho tài liệu: 363.2860 H466t.

4. Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay / Lưu Thúy Hồng (Chủ biên).

Tác giả: Lưu, Thúy Hồng.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327 V121đ] (3). Kho tài liệu: 327 V121đ.

5. Bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống / Đàm Trọng Tùng.

Tác giả: Đàm, Trọng Tùng Đại tá, TS.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7044 B108v] (2). Kho tài liệu: 959.7044 B108v.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L