Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Ban chấp hành trung ương Đảng (1930 - 2019) /

Tác giả: Phạm, Chí Thành.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 B105c] (3). Kho tài liệu: 324.2597 B105c.

2. Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2019 : Cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh kinh tế số /

Tác giả: Trần Trọng Đạt GS. TS | Tô Trung Thành PGS. TS.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 Đ107g] (3). Kho tài liệu: 330.9597 Đ107g.

3. Papi 2019 chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam : Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print Xuất bản: Hà Nội : Knxb , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.13 P109-i] (3). Kho tài liệu: 352.13 P109-i.

4. Niên giám thống kê (tóm tắt) 2019 :

Tác giả: Tổng cục thống kê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2020Nhan đề song song: Statiscal Handbool of VietNam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 315.97 N305g] (3). Kho tài liệu: 315.97 N305g.

5. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019 (Bản chi tiết)

Tác giả: Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2020Nhan đề song song: Customs yearbook on VietNam foreign merchandise trande (Detailed version).Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.0259 N305g] (3). Kho tài liệu: 382.0259 N305g.

6. Kinh tế Việt Nam năm 2019 /

Tác giả: Ban Kinh tế Trung ương.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Knxb , 2019Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.959 K312t] (2). Kho tài liệu: 338.959 K312t.

7. Các tác phẩm đoạt giải búa liềm vàng (2016 - 2019)

Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 C101t] (3). Kho tài liệu: 324.2597 C101t.

8. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2019

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2021Nhan đề song song: Viet Nam international merchandise trande 2019.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.911 X504n] (2). Kho tài liệu: 382.911 X504n.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L