Tìm thấy 419 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đổi mới kinh tế Việt Nam và chính sách kinh tế đối ngoại

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Đ452m] (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m.

2. Hội nhập và giữ vững bản sắc

Tác giả: Việt Nam. Bộ Ngoại giao.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327 H452n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327 H452n.

3. Tìm hiểu pháp luật trong thương mại quốc tế\ Lê quang Liêm

Tác giả: Lê, quang Liêm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 T310h.

4. A History of American foreign policy\ Alexander Deconde

Tác giả: Alexander Deconde.

Ấn bản: xb.lần thứ baVật mang tin: book Book Xuất bản: New York: Charles scribner's, 1978Nhan đề dịch: Lịch sử chính sách đối ngoại của Mỹ.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.73 H313t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.73 H313t.

5. American Conservative Opinion Leaders\ Mark J. Rozell, James F. Pontuso

Tác giả: Mark J. Rozell | James F. Pontuso.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Boulder: Westview press, 1990Nhan đề dịch: ý kiến của các nhà lãnh đạo bảo thủ Mỹ.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.5 A104e] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.5 A104e.

6. American Foreign Policy: A Search for Security\ Henry T. Nash

Tác giả: Henry T. Nash.

Ấn bản: xb.lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Chicago: The Dorsey Press, 1985Nhan đề dịch: Chính sách đối ngoại mỹ : Một sự điều tra về an ninh.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.73 A104e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.73 A104e.

7. State of the Union 1994: The Clinton Administration and the nation in Profile\ Richard Caplan, John Feffer

Tác giả: Richard Caplan | John Feffer.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: California: Westview Press, 1994Nhan đề dịch: Nhà nước của sự liên hợp 1994: Bộ máy chính quyền hành chính Clinton và quốc gia trong mặt nghiêng.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973.92 St110e] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973.92 St110e.

8. Burying Lenin: The Revolution in Soviet Ideology & Foreign Policy\ Steven Kull

Tác giả: Steven Kull.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Colorado: Westview, 1992Nhan đề dịch: Sự chôn cất Lê Nin: Cuộc Cách mạng trong tư tưởng và chính sách đối ngoại Xô Viết.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.47 B521y] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.47 B521y.

9. Japan's foreign aid: Power and policy in a new Era\ Bruce M. Koppel, Robert M. Orr Jr.

Tác giả: Bruce M. Koppel | Robert M. Orr Jr.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Colorado: Westview, 1993Nhan đề dịch: Sự trợ giúp đối ngoại của Nhật bản : Quyền lực và chính sách trong kỷ nguyên mới.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.91 J109a] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.91 J109a.

10. The dynamics of Soviet policy in the Midlde East: Between old thinking and new\ Mark A. Heller

Tác giả: Mark A. Heller.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Colorado: Westview, 1992Nhan đề dịch: Sự năng động chính sách của Liên xô cũ đối với Trung Đông : Giữa tư duy cũ và mới.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.47 D608a] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.47 D608a.

11. A brief history of the future: The Uited State in a changing World order\ Allan E. Goodman

Tác giả: Allan E. Goodman.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: California: Westview, 1993Nhan đề dịch: Một lịch sử ngắn của tương lai : Nước Mỹ trong một trật tự Thế giới đang đổi thay.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 303.4 Br302f] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 303.4 Br302f.

12. Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995\ Lưu văn Lợi

Tác giả: Lưu, văn Lợi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.597 N114m] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.597 N114m.

13. Le Vietnam ou la naissance d'un dragon

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Réunies, 1994Nhan đề dịch: Việt Nam hay là sự ra đời của một con rồng : báo cáo tổng kết chuyến đi thăm Việt Nam từ 6 đến 12-2-1994.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.8 V302t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.8 V302t.

14. Mission du groupe d'Amitié France-Bulgarie

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Réunies, 1995Nhan đề dịch: Chuyến đi thăm của hội hưũ nghị Pháp-Bungari : Báo cáo về chuyến đi thăm Bungari 3-1995 của Hội hưũ nghị Pháp-Bungari.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9 M313s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9 M313s.

15. Mission du groupe d'Amitié France-Grèce, Septembre 1994\ Francisque Perrut

Tác giả: Francisque Perrut.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Sager, 1994Nhan đề dịch: Chuyến đi thăm của hội hưũ nghị Pháp-Hy lạp, tháng 9-1994 : Báo cáo.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 914 M313s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 914 M313s.

16. Mission du groupe d'Amitié France-Macédoine

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Automédon, 1995Nhan đề dịch: Chuyến đi công tác của Hội hưũ nghị Pháp - Maxêđôin : báo cáo về chuyến đi thăm Macédoine từ 22 đến 26-2-1995.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9 M313s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9 M313s.

17. Asie centrale - une indépendance inachevée

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Automédon, 1995Nhan đề dịch: Trung á - nền độc lập chưa hoàn thiện : Báo cáo của Uỷ ban đối ngoại QH Pháp.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 950.4 A109-i] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 950.4 A109-i.

18. Vietnam One year after the 7th National Party Congress

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1992Nhan đề dịch: Việt Nam một năm sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 7.Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

19. Europe Méditerrannée - quel partenariat ?\ Robert PandrautFrancis Galizi

Tác giả: Robert PandrautFrancis Galizi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Automédon, 1995Nhan đề dịch: Châu âu lục địa - đối tác thế nào ? : Báo cáo của Đoàn ĐBQH Pháp tại Nghị viện châu âu.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.1 E207r] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.1 E207r.

20. Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông\ Brice M. Claget, Huỳnh minh Chính, Nguyễn quang Vinh, Cao xuân Thư

Tác giả: Brice M. Claget | Cao, xuân Thư | Huỳnh, minh Chính | Nguyễn, quang Vinh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.597 Nh556y] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.597 Nh556y.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L