Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội. Tập 4\ Đỗ Mười

Tác giả: Đỗ, Mười.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Đ126m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Đ126m.

2. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội. T6.\ Đỗ Mười

Tác giả: Đỗ, Mười.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Đ126m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Đ126m.

3. Văn kiện hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 V115k] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 V115k.

4. Có một Việt Nam như thế - đổi mới và phát triển\ Trần Nhâm

Tác giả: Trần Nhâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 C400m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9597 C400m.

5. Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng: Giáo trình dùng cho hệ cử nhân chính trị

Tác giả: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 L600l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 L600l.

6. Kiên định đường lối đổi mới Việt Nam vững bước tiến vào thế kỷ XXI\ Trần Đức Lương

Tác giả: Trần, Đức Lương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 K305đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 K305đ.

7. Việt Nam trên con đường lớn - Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Tác giả: Nguyễn, Văn Khánh [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 V308n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 V308n.

8. Chiến lược quốc gia của Nhật Bản trong thế kỷ XXI: Sách tham khảo\ Iaxuhicô Nacaxônê

Tác giả: Nacaxônê Iaxuhicô | Đào, Nhật Thành [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thông tấn, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.952 Ch305l] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.952 Ch305l.

9. Việt Nam đổi mới và phát triển

Tác giả: Đăng Vinh [biên soạn] | Đăng Quang [biên soạn] | Thanh Vân [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 V308n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9597 V308n.

10. Trò chơi trí tuệ Châu Á

Tác giả: Chu, Cẩm Ninh | Hồ, Ngọc Minh [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 650.1 Tr400c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 650.1 Tr400c.

11. Tìm hiểu đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T310h] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T310h.

12. Đường cách mệnh

Tác giả: Nguyễn, Ái Quốc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 Đ561c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 Đ561c.

13. Nền văn hóa mới của Việt Nam

Tác giả: Phan Ngọc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 N254v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 N254v.

14. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp đổi mới

Tác giả: Đỗ, Công Định.

Nguồn bài trích: Nhà báo & công luậnVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

15. Đường lối đối ngoại Đại hội XI và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Đảng ta

Tác giả: Phạm, Bình Minh.

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

16. 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam/ Đinh Thế Huynh...[và những người khác]

Tác giả: Đức Vượng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.532 B100m] (4). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 320.532 B100m.

17. Đường lối quân sự của Đảng: Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản /

Tác giả: Vũ, Quang Hiển.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2019Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0095 Đ561l] (3). Kho tài liệu: 355.0095 Đ561l.

18. Đường lối chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Võ Nguyên Giáp / Đông Phương (Sưu tầm, tuyển chọn)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.009 Đ561l] (3). Kho tài liệu: 355.009 Đ561l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L