Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Các luật tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt nam

Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Ấn bản: In lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sung.Mô tả vật lý: 226tr.Chủ đề: Bộ máy Nhà nước | Chính phủ | HĐND | Hội đồng nhân dân | Luật tổ chức | Pháp luật | Quốc hội | Tòa án | UBND | Uỷ ban nhân dân | Viện kiểm sát | Việt namPhân loại DDC: 342.06
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 342.06 C101l Sẵn sàng VV00006357
Sách Sách Kho Hùng Vương 342.06 C101l Bạn đọc Đỗ Khắc Tái (194) ghi mượn 26/11/2004 00:00 VV00006358
Tổng số đặt mượn: 0

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Các luật tổ chức Nhà nước nước CHXHCN Việt nam
1995
Kho Hùng Vương,
(VV00006357 -/- 342.06 C101l -/- P1-HV) (VV00006358 -/- 342.06 C101l -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L