Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Các văn bản pháp luật về khoa học-công nghệ

Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Mô tả vật lý: 1133tr.Chủ đề: chất lượng hàng hóa | công nghệ | đo lường | khoa học | pháp luật | sở hưũ công nghiệpPhân loại DDC: 344.095 Tóm tắt: Nhà nước đã tạo những bảo đảm về mặt pháp lý để khuyến khích và thúc đẩy nền khoa học-công nghệ phát triển không ngừng. Sách tập hợp các văn bản pháp luật hiện hành về khoa học-công nghệ có hệ thống, theo chuyên mục từng loại vấn đề đến hết năm 1992
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 344.095 C101v Sẵn sàng VV00005533
Sách Sách Kho Hùng Vương 344.095 C101v Sẵn sàng VV00005534
Tổng số đặt mượn: 0

Nhà nước đã tạo những bảo đảm về mặt pháp lý để khuyến khích và thúc đẩy nền khoa học-công nghệ phát triển không ngừng. Sách tập hợp các văn bản pháp luật hiện hành về khoa học-công nghệ có hệ thống, theo chuyên mục từng loại vấn đề đến hết năm 1992

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Các văn bản pháp luật về khoa học-công nghệ
1993
Kho Hùng Vương,
(VV00005533 -/- 344.095 C101v -/- P1-HV) (VV00005534 -/- 344.095 C101v -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L