Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Pháp lệnh đo lường và các văn bản hướng dẫn thi hành: Pháp lệnh đã được HĐNN8 thông qua ngày 6-7-1990, và có hiệu lực từ ngày 01-10-1990

Tác giả: Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt nam.
Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1992Mô tả vật lý: 191tr.Chủ đề: cân | chất lượng hàng hóa | đếm | đo | Đo lường | đong | kiểm định | Pháp luật | tiêu chuẩnPhân loại DDC: 343.075 Tóm tắt: Pháp lệnh gồm 9 chương, 36 điều quy định về hoạt động đo lường, xác định giá trị của đại lượng cân đo nhằm bảo đảm thống nhất và chính xác, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các văn bản hướng dẫn quy định cụ thể về mẫu chuẩn, kiểm định, sản xuất, sửa chữa và lưu thông phương tiện đo lường
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 343.075 Ph109l Sẵn sàng VV00004806
Tổng số đặt mượn: 0

Pháp lệnh gồm 9 chương, 36 điều quy định về hoạt động đo lường, xác định giá trị của đại lượng cân đo nhằm bảo đảm thống nhất và chính xác, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các văn bản hướng dẫn quy định cụ thể về mẫu chuẩn, kiểm định, sản xuất, sửa chữa và lưu thông phương tiện đo lường

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Pháp lệnh đo lường và các văn bản hướng dẫn thi hành:
1992
Kho Hùng Vương,
(VV00004806 -/- 343.075 Ph109l -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L