Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Dự báo dân số, học sinh đến trường và lực lượng lao động Việt nam,1990-2005: Chuyên khảo, Tổng điều tra dân số Việt nam

Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1994Mô tả vật lý: 195tr.Nhan đề dịch: Projections of population, school enrolment and labour force Vietnam, 1990-2005.Chủ đề: Dân số | Học sinh | Lực lượng lao động | Việt namPhân loại DDC: 330.9
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 330.9 D550b Sẵn sàng VL00000561
Tổng số đặt mượn: 0

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Dự báo dân số, học sinh đến trường và lực lượng lao động Việt nam,1990-2005:
1994
Kho Hùng Vương,
(VL00000561 -/- 330.9 D550b -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L