Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Danh nhân Hồ Chí Minh

Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Mô tả vật lý: 2 tập.Nhan đề dịch: T1: 1038tr; T2: 1167tr.Chủ đề: chính trị | danh nhân | Hồ Chí Minh | văn hóaPhân loại DDC: 959.704 Tóm tắt: Sách tập hợp những công trình, bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời có sự phân tích, đánh giá, nêu lên những vấn đề lớn trong quá trình nghiên cứu di sản tư tưởng của Người. Phần phụ lục cung cấp danh mục những tác phẩm của Hồ Chí Minh
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 959.704 D107n Sẵn sàng VL00001689
Sách Sách Kho Hùng Vương 959.704 D107n Sẵn sàng VL00001690
Sách Sách Kho Hùng Vương 959.704 D107n Sẵn sàng VV00012183
Sách Sách Kho Hùng Vương 959.704 D107n Sẵn sàng VV00012184
Tổng số đặt mượn: 0

Sách tập hợp những công trình, bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời có sự phân tích, đánh giá, nêu lên những vấn đề lớn trong quá trình nghiên cứu di sản tư tưởng của Người. Phần phụ lục cung cấp danh mục những tác phẩm của Hồ Chí Minh

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Danh nhân Hồ Chí Minh
2000
Kho Hùng Vương,
(VL00001689 -/- 959.704 D107n -/- P1-HV) (VL00001690 -/- 959.704 D107n -/- P1-HV) (VV00012183 -/- 959.704 D107n -/- P1-HV) (VV00012184 -/- 959.704 D107n -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L