Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: Bộ luật đã được QHK9, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23-06-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1995

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.
Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Mô tả vật lý: 302tr.Nhan đề dịch: Labour code of the Socialist republic of Vietnam.Chủ đề: Bảo hiểm xã hội | Học nghề | Lao động nữ | Quản lý | Thanh tra | Tranh chấp | Việc làm | Việt namPhân loại DDC: 344.01
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 344.01 B450l Bạn đọc Trần Ngọc Hùng (104) ghi mượn 24/11/2004 00:00 VV00006098
Sách Sách Kho Hùng Vương 344.01 B450l Sẵn sàng VV00006154
Sách Sách Kho Hùng Vương 344.01 B450l Sẵn sàng VV00006155
Tổng số đặt mượn: 0

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam:
1994
Kho Hùng Vương,
(VV00006098 -/- 344.01 B450l -/- P1-HV) (VV00006154 -/- 344.01 B450l -/- P1-HV) (VV00006155 -/- 344.01 B450l -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L