Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Đơn vị đo lường

Vật mang tin: materialTypeLabelBài tríchChủ đề: dặm | đo lường | mét | thước | trượng Nguồn bài trích: SGGP thứ bảyTóm tắt: ông cha ta ngày xưa dùng thước ta, 1 trượng=10 thước, 1 dặm=100 trượng=1000 thước để đo chiều dài, đều xuất xứ từ Trung hoa. Như vậy 1 thước=0,23m hoặc 0,33m, 1 dặm=230m hoặc 330m, ở Trung hoa 1 dặm=333m; Từ điển BK có nói 1 thước=0,425m và 1 dặm=425m. ở châu âu 1 dặm trên bộ là 1.609m và 1 dặm trên biển là 1.852m. Dù sao mét và kilômét vẫn là đơn vị tiêu chuẩn thế giới
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Hiện tại biểu ghi chưa có ĐKCB đính kèm.

ông cha ta ngày xưa dùng thước ta, 1 trượng=10 thước, 1 dặm=100 trượng=1000 thước để đo chiều dài, đều xuất xứ từ Trung hoa. Như vậy 1 thước=0,23m hoặc 0,33m, 1 dặm=230m hoặc 330m, ở Trung hoa 1 dặm=333m; Từ điển BK có nói 1 thước=0,425m và 1 dặm=425m. ở châu âu 1 dặm trên bộ là 1.609m và 1 dặm trên biển là 1.852m. Dù sao mét và kilômét vẫn là đơn vị tiêu chuẩn thế giới

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Đơn vị đo lường

QRcode

Phát triển bởi D&L