Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Kế sách giữ nước thời Lý-Trần\ Lê đình Sỹ, Nguyễn danh Phiệt

Tác giả: Lê, đình Sỹ.
Đồng tác giả: Nguyễn, danh Phiệt.
Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Mô tả vật lý: 283tr.Chủ đề: Bảo vệ tổ quốc | giữ nước | Lịch sử | Lý-Trần | quốc phòng | Việt namPhân loại DDC: 959.702
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 959.702 K250s Sẵn sàng VV00006279
Sách Sách Kho Hùng Vương 959.702 K250s Sẵn sàng VV00006280
Tổng số đặt mượn: 0

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Kế sách giữ nước thời Lý-Trần\
Lê, đình Sỹ
1994
Kho Hùng Vương,
(VV00006279 -/- 959.702 K250s -/- P1-HV) (VV00006280 -/- 959.702 K250s -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L