Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp ở Việt Nam: Trường hợp nghiên cưú về dịch vụ xuất nhập khẩu tại Việt Nam

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế.
Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Mô tả vật lý: 133tr.Nhan đề dịch: Supporting services for industrial development in Vietnam.Chủ đề: công nghiệp | dịch vụ | doanh nghiệp | kinh tế | xuất nhập khẩuPhân loại DDC: 338.9597 Tóm tắt: Sách giới thiệu một số kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp; phản ánh tình hình phát triển các loại dịch vụ này ở VN: nghiên cứu các đặc trưng về nhu cầu và tình hình cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp công nghiệp
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 338.9597 C101d Sẵn sàng VV00007955
Sách Sách Kho Hùng Vương 338.9597 C101d Sẵn sàng VV00007956
Sách Sách Kho Hùng Vương 338.9597 C101d Sẵn sàng VV00007957
Sách Sách Kho Hùng Vương 338.9597 C101d Sẵn sàng VV00008000
Sách Sách Kho Hùng Vương 338.9597 C101d Sẵn sàng VV00008001
Tổng số đặt mượn: 0

Sách giới thiệu một số kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp; phản ánh tình hình phát triển các loại dịch vụ này ở VN: nghiên cứu các đặc trưng về nhu cầu và tình hình cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp công nghiệp

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp ở Việt Nam:
1997
Kho Hùng Vương,
(VV00007955 -/- 338.9597 C101d -/- P1-HV) (VV00007956 -/- 338.9597 C101d -/- P1-HV) (VV00007957 -/- 338.9597 C101d -/- P1-HV) (VV00008000 -/- 338.9597 C101d -/- P1-HV) (VV00008001 -/- 338.9597 C101d -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L