Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Đổi mới kinh tế ở Việt nam-thành tưụ và triển vọng: Các báo cáo và bình luận tại Hội nghị quốc tế về đổi mới kinh tế ở Việt nam, được tổ chức tại Hà nội từ 23-02 đến 25-02-1994

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế TW.
Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, 1994Mô tả vật lý: 253tr.Nhan đề dịch: Economic reform in Vietnam-Achievements and prospects.Chủ đề: Cải cách kinh tế | Doanh nghiệp | Kinh tế | Nông nghiệp | Pháp luật kinh tế | Việt namPhân loại DDC: 338.9597
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m Bạn đọc Nguyễn Thọ Luân (130) ghi mượn 24/11/2004 00:00 VV00006472
Sách Sách Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m Sẵn sàng VV00006473
Tổng số đặt mượn: 0

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Đổi mới kinh tế ở Việt nam-thành tưụ và triển vọng:
1994
Kho Hùng Vương,
(VV00006472 -/- 338.9597 Đ452m -/- P1-HV) (VV00006473 -/- 338.9597 Đ452m -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L