Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Giáo trình

Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997Mô tả vật lý: 434tr.Chủ đề: lịch sử | nhà nước | pháp luật | Việt namPhân loại DDC: 320.1 Tóm tắt: Sách trình bày quá trình phát sinh và phát triển lâu dài của chế độ nhà nước và pháp luật, được bắt đầu từ sự hình thành các quan hệ thị tộc, nền dân chủ quân sự cho đến giai đoạn cuối cùng là quá trình xuất hiện nhà nước
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 320.1 L302s Bạn đọc Nguyễn Đức Thắng (210) ghi mượn 26/11/2004 00:00 VV00007487
Sách Sách Kho Hùng Vương 320.1 L302s Sẵn sàng VV00007488
Sách Sách Kho Hùng Vương 320.1 L302s Sẵn sàng VV00007497
Sách Sách Kho Hùng Vương 320.1 L302s Sẵn sàng VV00007498
Sách Sách Kho Hùng Vương 320.1 L302s Sẵn sàng VV00007499
Sách Sách Kho Hùng Vương 320.1 L302s Sẵn sàng VV00007834
Sách Sách Kho Hùng Vương 320.1 L302s Sẵn sàng VV00007835
Sách Sách Kho Hùng Vương 320.1 L302s Sẵn sàng VV00007836
Tổng số đặt mượn: 0

Sách trình bày quá trình phát sinh và phát triển lâu dài của chế độ nhà nước và pháp luật, được bắt đầu từ sự hình thành các quan hệ thị tộc, nền dân chủ quân sự cho đến giai đoạn cuối cùng là quá trình xuất hiện nhà nước

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới:
1997
Kho Hùng Vương,
(VV00007487 -/- 320.1 L302s -/- P1-HV) (VV00007488 -/- 320.1 L302s -/- P1-HV) (VV00007497 -/- 320.1 L302s -/- P1-HV) (VV00007498 -/- 320.1 L302s -/- P1-HV) (VV00007499 -/- 320.1 L302s -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L