Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam\ Đặng Hữu Lộc

Tác giả: Đặng, Hữu Lộc.
Đồng tác giả: Ban nghiên cưú lịch sử quân đội thuộc tổng cục chính trị. Viện lịch sử quân sự Việt Nam.
Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1994Ấn bản: In lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sung.Mô tả vật lý: T1:448tr; T2:605tr. : 2 tập.Chủ đề: Quân đội | Quân sự | Quốc phòng | Việt namPhân loại DDC: 355
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 355 L302s Sẵn sàng VV00006296
Sách Sách Kho Hùng Vương 355 L302s Sẵn sàng VV00006297
Sách Sách Kho Hùng Vương 355 L302s Sẵn sàng VV00006298
Sách Sách Kho Hùng Vương 355 L302s Sẵn sàng VV00006299
Tổng số đặt mượn: 0

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam\
Đặng, Hữu Lộc
1994
Kho Hùng Vương,
(VV00006296 -/- 355 L302s -/- P1-HV) (VV00006297 -/- 355 L302s -/- P1-HV) (VV00006298 -/- 355 L302s -/- P1-HV) (VV00006299 -/- 355 L302s -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L