Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Hướng phát triển thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam tới năm 2010\ Phạm Quyền, Lê Minh Tâm

Tác giả: Phạm, Quyền.
Đồng tác giả: Lê, Minh Tâm.
Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1997Mô tả vật lý: 337tr.Nhan đề dịch: Directions for developing import and export market in Vietnam up to the year 2010.Chủ đề: kinh tế | Việt nam | xuất nhập khẩuPhân loại DDC: 382.09 Tóm tắt: Sách trình bày những căn cứ để xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu giai đoạn 1996-2010 và phương hướng phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam sau năm 2000; giới thiệu chính sách xuất nhập khẩu của các nước đối với Việt nam; từ đó lập kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất cho các đơn vị sản xuất kinh doanh
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 382.09 H561p Sẵn sàng VV00007303
Tổng số đặt mượn: 0

Sách trình bày những căn cứ để xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu giai đoạn 1996-2010 và phương hướng phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam sau năm 2000; giới thiệu chính sách xuất nhập khẩu của các nước đối với Việt nam; từ đó lập kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất cho các đơn vị sản xuất kinh doanh

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Hướng phát triển thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam tới năm 2010\
Phạm, Quyền
1997
Kho Hùng Vương,
(VV00007303 -/- 382.09 H561p -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L