Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Trường-Chinh và cách mạng Việt nam

Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Mô tả vật lý: 302tr.Chủ đề: Đảng Cộng sản | danh nhân | lịch sử cách mạng | Trường Chinh | văn hóa | Việt NamPhân loại DDC: 324.2092 Tóm tắt: Sách tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cưú và bạn chiến đấu nhân kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của đồng chí Trường-Chinh, giới thiệu sự nghiệp hoạt động cách mạng và trên một số lĩnh vực khác của đồng chí Trường-Chinh; phản ánh những đóng góp to lớn của đồng chí cho cách mạng và nền văn hóa dân tộc Việt Nam.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 324.2092 Tr561c Sẵn sàng VV00007267
Sách Sách Kho Hùng Vương 324.2092 Tr561c Sẵn sàng VV00007268
Tổng số đặt mượn: 0

Sách tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cưú và bạn chiến đấu nhân kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của đồng chí Trường-Chinh, giới thiệu sự nghiệp hoạt động cách mạng và trên một số lĩnh vực khác của đồng chí Trường-Chinh; phản ánh những đóng góp to lớn của đồng chí cho cách mạng và nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Trường-Chinh và cách mạng Việt nam
1997
Kho Hùng Vương,
(VV00007267 -/- 324.2092 Tr561c -/- P1-HV) (VV00007268 -/- 324.2092 Tr561c -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L