Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Luật đo lường

Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011Mô tả vật lý: 51tr.Chủ đề: đo lường | pháp luậtPhân loại DDC: 343.075 Tóm tắt: Luật gồm 9 chương 58 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc hoạt động đo lường, chính sách của nhà nước về đo lường, hợp tác quốc tế về đo lường, những hành vi bị cấm; đơn vị đo, chuẩn đo lường; phương tiện đo; phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đo lường; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường; trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường và điều khoản thi hành
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 343.075 L504đ Sẵn sàng VV00036199
Sách Sách Kho Hùng Vương 343.075 L504đ Sẵn sàng VV00036200
Sách Sách Kho Hùng Vương 343.075 L504đ Sẵn sàng VV00036201
Sách Sách Hội trường Ba Đình 343.075 L504đ Sẵn sàng VV00036202
Sách Sách Hội trường Ba Đình 343.075 L504đ Sẵn sàng VV00036203
Sách Sách Hội trường Ba Đình 343.075 L504đ Sẵn sàng VV00036204
Tổng số đặt mượn: 0

Luật gồm 9 chương 58 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc hoạt động đo lường, chính sách của nhà nước về đo lường, hợp tác quốc tế về đo lường, những hành vi bị cấm; đơn vị đo, chuẩn đo lường; phương tiện đo; phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đo lường; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường; trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường và điều khoản thi hành

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Luật đo lường
2011
Kho Hùng Vương, Hội trường Ba Đình,
(VV00036199 -/- 343.075 L504đ -/- P1-HV) (VV00036200 -/- 343.075 L504đ -/- P1-HV) (VV00036201 -/- 343.075 L504đ -/- P1-HV) (VV00036202 -/- 343.075 L504đ -/- P2-HTBD) (VV00036203 -/- 343.075 L504đ -/- P2-HTBD)

QRcode

Phát triển bởi D&L