Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Những qui định pháp luật của Việt Nam và Công ước quốc tế về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu\ Nguyễn Văn Hưng

Tác giả: Nguyễn, Văn Hưng.
Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1993Mô tả vật lý: 464tr.Nhan đề dịch: Legal Regulations and International conventions on international freight for warding.Chủ đề: Giao nhận hàng hóa | Kinh doanh | Nhập khẩu | Pháp luật | Vận tải | Xuất khẩu | Xuất nhập khẩuPhân loại DDC: 343.087 Tóm tắt: Sách tập hợp các văn bản pháp luật và các Công ước quốc tế về giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định chính sách chung về hàng hóa xuất nhập khẩu và hải quan; giao nhận, chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và đường hàng không. Có kèm theo các bản dịch tiếng Việt các Công ước quốc tế và Công ước Liên Hợp quốc
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 343.087 Nh556q Sẵn sàng VV00005539
Tổng số đặt mượn: 0

Sách tập hợp các văn bản pháp luật và các Công ước quốc tế về giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định chính sách chung về hàng hóa xuất nhập khẩu và hải quan; giao nhận, chuyên chở hàng hóa bằng đường biển và đường hàng không. Có kèm theo các bản dịch tiếng Việt các Công ước quốc tế và Công ước Liên Hợp quốc

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Những qui định pháp luật của Việt Nam và Công ước quốc tế về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu\
Nguyễn, Văn Hưng
1993
Kho Hùng Vương,
(VV00005539 -/- 343.087 Nh556q -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L