Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Những nguồn lực: Sách tham khảo\ E.F. Schumacher, Anh Quế

Tác giả: E.F. Schumacher.
Đồng tác giả: Anh Quế.
Vật mang tin: materialTypeLabelSáchXuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Ấn bản: In lần thứ hai.Mô tả vật lý: 110tr.Chủ đề: con người | đất đai | giáo dục | kinh tế | năng lượng | nguồn lực kinh tếPhân loại DDC: 658 Tóm tắt: Tài liệu phân tích các nguồn lực cần thiết cho việc phát triển nền kinh tế-xã hội gồm: nền giáo dục, sử dụng đất đai, năng lượng... trong đó nhấn mạnh vai trò con người, là nhân tố then chốt của toàn bộ sự phát triển kinh tế
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Thư viện lưu trữ Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn Đăng ký cá biệt Đặt mượn
Sách Sách Kho Hùng Vương 658 Nh556n Sẵn sàng VV00006955
Sách Sách Kho Hùng Vương 658 Nh556n Sẵn sàng VV00006956
Tổng số đặt mượn: 0

Tài liệu phân tích các nguồn lực cần thiết cho việc phát triển nền kinh tế-xã hội gồm: nền giáo dục, sử dụng đất đai, năng lượng... trong đó nhấn mạnh vai trò con người, là nhân tố then chốt của toàn bộ sự phát triển kinh tế

Hiện tại chưa có bình luận của bạn đọc về tài liệu này.

Những nguồn lực:
E.F. Schumacher
1996
Kho Hùng Vương,
(VV00006955 -/- 658 Nh556n -/- P1-HV) (VV00006956 -/- 658 Nh556n -/- P1-HV)

QRcode

Phát triển bởi D&L