Đào tạo sử dụng phần mềm thư viện cho cán bộ thư viện Quốc hội

[Đăng ngày: 14/09/2015]

                 Sau khi hoàn thành giai đoạn triển khai bộ giải pháp phần mềm thư viện cho thư viện Quốc hội - Văn phòng Quốc hội. Công ty D&L tiến hành hướng dẫn cán bộ thư viên Quốc hội ứng dụng phần mềm trong công việc quản lý tài liệu của thư viện.

                 Thời gian đào tạo: 05 ngày từ 15/09/2015 đến 20/09/2015

                 Địa điểm đào tạo: Phòng B1.A2 Tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội

                         

Sự kiện

Sách mới

Phát triển bởi D&L