Khai trương phòng đọc tại Tòa nhà Quốc hội

[Đăng ngày: 28/10/2015]

Hướng đến mục tiêu phát triển Thư viện Quốc hội (TVQH) trở thành trung tâm tri thức khoa học lập pháp và nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động của Quốc hội. Chính thức khai trương và đưa vào phục vụ Phòng đọc tại Nhà Quốc hội, gồm: 01 Phòng đọc chung và 01 Phòng đọc giành riêng phục vụ các vị đại biểu Quốc hội và Giới thiệu về nguồn lực và các dịch vụ của TVQH

                Thời gian: 29/10/2015

                Địa điểm: Phòng B1.A2, Tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội

Sự kiện

Sách mới

Phát triển bởi D&L