Hội thảo chính sách 'Tiêu thụ hàng nông sản ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: kinh nghiệm của đồng bằng sông Cửu Long'

[Đăng ngày: 30/09/2015]

Trong bối cảnh vấn đề tiêu thụ hàng nông sản của bà con nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long đang rất được quan tâm do tình trạng được mùa mất giá, tư thương ép giá, đầu ra bấp bênh...vẫn chưa có giải pháp xử lý hữu hiệu. Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin tổng hợp chuyên sâu phục vụ các đại biểu Quốc hội trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 10.

               Thời gian: Từ 01/10/2015 đến 03/10/2015

               Địa điểm: TP. Cần Thơ

Sự kiện

Sách mới

Phát triển bởi D&L