Đường lối chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Võ Nguyên Giáp / (ID: 59399)

000 -Trường điều khiển
00636nam a22002297a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20230425070644.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
170222b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786043449587
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 355.009
Chỉ số Cutter Đ561l
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Đường lối chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Võ Nguyên Giáp /
Thông tin trách nhiệm Đông Phương (Sưu tầm, tuyển chọn)
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Dân trí ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 199 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 19 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Võ Nguyên Giáp
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Chiến lược gia
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Tư duy
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Đường lối
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Quân sự
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-25 355.009 Đ561l VV00051010 2023-04-25 2023-04-25 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-25 355.009 Đ561l VV00051011 2023-04-25 2023-04-25 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-25 355.009 Đ561l VV00051012 2023-04-25 2023-04-25 Sách

Phát triển bởi D&L