Chủ tịch Hồ Chí Minh với những chuyến đi thực tế địa phương / (ID: 59392)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20230425015100.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
221210b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786043449518
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 959.704092
Chỉ số Cutter Ch500t
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Chủ tịch Hồ Chí Minh với những chuyến đi thực tế địa phương /
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Dân trí ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 199 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 19 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Phong cách làm việc
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Hồ Chí Minh
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Chuyến đi thực tế
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Địa phương
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-25 959.7040 Ch500t VV00050989 2023-04-25 2023-04-25 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-25 959.7040 Ch500t VV00050990 2023-04-25 2023-04-25 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-25 959.7040 Ch500t VV00050991 2023-04-25 2023-04-25 Sách

Phát triển bởi D&L