Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay / (ID: 59383)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20230419015740.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
230419b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786048128081
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 342.06597
Chỉ số Cutter H406t
100 10 - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyễn, Quỳnh Liên
Danh hiệu, chức danh TS.
245 10 - Nhan đề chính
Nhan đề chính Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay /
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Tư pháp ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 312 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Pháp luật
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Ban hành
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Kiểm soát
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Quyết định hành chính
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-19 342.0659 H406t VV00050962 2023-04-19 2023-04-19 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-19 342.0659 H406t VV00050963 2023-04-19 2023-04-19 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-19 342.0659 H406t VV00050964 2023-04-19 2023-04-19 Sách

Phát triển bởi D&L