Cách chúng tôi làm: Chương trình bí mật xâm nhập miền Bắc Việt Nam 1961 - 1964 / (ID: 59367)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20230406023025.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
230406b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786045776476
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 959.7043
Chỉ số Cutter C102c
100 10 - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Thomas L. Ahern, Jr
245 10 - Nhan đề chính
Nhan đề chính Cách chúng tôi làm: Chương trình bí mật xâm nhập miền Bắc Việt Nam 1961 - 1964 /
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 130 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Cơ quan tình báo
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Miền Bắc
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa 1961 - 1964
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-06 959.7043 C102c VV00050914 2023-04-06 2023-04-06 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-06 959.7043 C102c VV00050915 2023-04-06 2023-04-06 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-06 959.7043 C102c VV00050916 2023-04-06 2023-04-06 Sách

Phát triển bởi D&L