Kiểm soát quyền lực nhà nước : (ID: 59364)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20230406014227.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
230406b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786045774489
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 342.04597
Chỉ số Cutter K304s
100 10 - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyễn, Đăng Dung
245 1# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Kiểm soát quyền lực nhà nước :
Phần còn lại của nhan đề (Sách chuyên khảo) /
250 ## - Thông tin lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 592 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Kiểm soát
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Quyền lực
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Nhà nước
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-06 342.0459 K304s VV00050903 2023-04-06 2023-04-06 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-06 342.0459 K304s VV00050904 2023-04-06 2023-04-06 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2023-04-06 342.0459 K304s VV00050905 2023-04-06 2023-04-06 Sách

Phát triển bởi D&L