Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia / (ID: 59264)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20221214014930.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
200625b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786045773871
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 330.9
Chỉ số Cutter Ch527đ
100 10 - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Hà, Minh Hiệp
Danh hiệu, chức danh TS.
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia /
Thông tin trách nhiệm Hà Minh Hiệp
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 251 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 24 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Kinh tế số
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Chuyển đổi số
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Đo lường
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Chất lượng quốc gia
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-12-14 330.9 Ch527đ VV00050607 2022-12-14 2022-12-14 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-12-14 330.9 Ch527đ VV00050608 2022-12-14 2022-12-14 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-12-14 330.9 Ch527đ VV00050609 2022-12-14 2022-12-14 Sách

Phát triển bởi D&L