Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự: Từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : / (ID: 59257)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20221213065430.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
221213b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786045778661
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 345.05597
Chỉ số Cutter B108đ
100 10 - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Lê, Lan Chi
245 1# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự: Từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : /
Phần còn lại của nhan đề (Sách chuyên khảo) /
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 319 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 24 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Pháp luật
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Hình sự
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Nạn nhân
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Nhóm yếu thế
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-12-13 345.0559 B108đ VV00050586 2022-12-13 2022-12-13 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-12-13 345.0559 B108đ VV00050587 2022-12-13 2022-12-13 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-12-13 345.0559 B108đ VV00050588 2022-12-13 2022-12-13 Sách

Phát triển bởi D&L