Bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống / (ID: 59236)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20221208071839.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
221208b2022 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786045777336
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 959.70442
Chỉ số Cutter B108v
100 10 - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Đàm, Trọng Tùng
Danh hiệu, chức danh Đại tá, TS.
245 10 - Nhan đề chính
Nhan đề chính Bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống /
Thông tin trách nhiệm Đàm Trọng Tùng.
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 291 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Bảo vệ
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Độc lập dân tộc
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa An ninh phi truyền thống
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-12-08 959.7044 B108v VV00050525 2022-12-08 2022-12-08 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-12-08 959.7044 B108v VV00050526 2022-12-08 2022-12-08 Sách

Phát triển bởi D&L