Dọc đường / (ID: 59051)

000 -Trường điều khiển
00844nam a2200205 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
33490
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20220810105452.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
080402s2022 vvm
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786043485134
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của chính văn vie
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 895.9223
Chỉ số Cutter D419đ
100 10 - Tiêu đề chính -- Tên cá nhân
Họ tên cá nhân Nguyên Ngọc
245 1# - Nhan đề chính
Nhan đề chính Dọc đường /
Thông tin trách nhiệm Nguyên Ngọc
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Phụ nữ ,
Năm xuất bản 2022
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 401 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 21 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Văn học
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Truyện ngắn
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Tự truyện
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
Nguồn phân loại
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-08-10 895.9223 D419đ VV00049971 2022-08-10 2022-08-10 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-08-10 895.9223 D419đ VV00049972 2022-08-10 2022-08-10 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-08-10 895.9223 D419đ VV00049973 2022-08-10 2022-08-10 Sách

Phát triển bởi D&L