Sách xuất bản 1945 - 2020 / (ID: 59037)

000 -Trường điều khiển
nam a22 7a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20220809145412.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
220809b2020 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786045759684
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 070.509597
Chỉ số Cutter S102x
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Sách xuất bản 1945 - 2020 /
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ,
Năm xuất bản 2020
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 1239 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 24 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Danh mục sách xuất bản
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa 1945 - 2020
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-08-09 070.5095 S102x VV00049933 2022-08-09 2022-08-09 Sách

Phát triển bởi D&L