Kỷ yếu kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV : (ID: 58977)

000 -Trường điều khiển
00654nam a22002057a 4500
001 - Mã điều khiển nội bộ
TVQH
005 - Thời gian thao tác lần cuối với biểu ghi
20220622113157.0
008 - Trường có độ dài cố định -- Thông tin chung tài liệu
180606b2021 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Số sách chuẩn quốc tế ISBN
Số ISBN 9786046718215
040 ## - Thông tin cơ quan biên mục
Cơ quan biên mục gốc TVQH
Ngôn ngữ biên mục vie
Quy tắc mô tả AACR2
082 ## - Ký hiệu phân loại DDC
Lần xuất bản DDC 23
Chỉ số DDC 328.597
Chỉ số Cutter K600y
245 ## - Nhan đề chính
Nhan đề chính Kỷ yếu kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV :
Phần còn lại của nhan đề Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)
260 ## - Địa chỉ xuất bản
Nơi xuất bản Hà Nội :
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ,
Năm xuất bản 2021
300 ## - Mô tả vật lý
Độ lớn/Số trang 1348 tr. ;
Kích thước, khổ cỡ 29 cm.
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Quốc hội
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Kỷ yếu
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Kỳ họp thứ bảy
653 ## - Thuật ngữ chủ đề không kiểm soát
Từ khóa Quốc hội khóa XIV
942 ## - Định dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Kiểu tài liệu (Koha) Sách
ĐKCB
Dừng lưu thông Trạng thái mất TL Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Sử dụng nội bộ Thư viện sở hữu Thư viện lưu trữ Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-06-22 328.597 K600y VV00049758 2022-06-22 2022-06-22 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-06-22 328.597 K600y VV00049759 2022-06-22 2022-06-22 Sách
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Sẵn sàng Thu vien Quoc Hoi Thu vien Quoc Hoi 2022-06-22 328.597 K600y VV00049760 2022-06-22 2022-06-22 Sách

Phát triển bởi D&L